Adding accounts

After you install Workspace Desktop Tools, you can add your Workspace Email, Calendar, or Online Storage accounts. For information on installing Workspace Desktop Tools, see

.
 1. First, you need to get to the Desktop Tool, on your computer:
  For Windows For Mac
  1. Click the Start menu
  2. Click All Programs
  3. Click Workspace
  4. Click Desktop Tools
  1. Open Finder
  2. Click Applications folder
  3. Find and open Desktop Tools
 2. On the Add an account page, enter the email address or username and password for the Workspace Email, Calendar, or Online Storage account that you want to add.
 3. Click Sign In.
 4. On the Select items to enable page, select the products for which you would like to set up syncs or receive notifications.
 5. Click Next.

Note: If the account you want to add is not displayed, it might be because the account is using a different password. Try logging in to that account and resetting your password.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.