Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Adding an ordered list

An ordered list is any list of items, with consecutive numbers. You can have GoDaddy Email Marketing add in those numbers for you, automatically.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. In any text module, add in your list of content, that you want to be numbered.
 3. Note: It's best if you make sure there are no leading or trailing spaces on any of the lines of text. And the lines must be consecutive -- no broken spaces in between items!

 4. Then simply highlight the list, in edit mode.
 5. Click the button below, with the numbers:
 6. Numbers, in consecutive order, will appear to the left of each item:
 7. Now your list is perfect! Click the Preview button at the top of the module, to see the list in action.
 8. Related Topics:

  Adding an Unordered List
  More About Modules
  Other Text Module Formatting Options


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.