Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Adding and Deleting Account Administrator in CashParking

You can let another person manage your CashParking® domain names. When you assign Account Administrator permissions to other users, they can get reporting statistics, add domain names, and change domain name keywords by accessing your CashParking account through the CashParking API. See Working with the CashParking API for more information.

You cannot assign an Account Administrator specific domain names to manage. Any Account Administrator with editing permissions can manage all of your domain names.

You can add and delete Account Administrators from your CashParking account at any time.

To Add an Account Administrator to Your CashParking Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Go to the CashParking tab, and then select Account Administrator Settings.
 5. From the Account Administrator field, do one of the following:
  • Select an existing Account Administrator, specify the role, and then click OK.
  • Select Assign a new Account Administrator, complete the fields, and then click Invite.

Once your Account Administrator responds to the invite, give your Account Administrator your CashParking API key. To view your API key, go to https://mcc.godaddy.com/CashParkingAPISettings.aspx and log in to your account.

To Delete an Account Administrator from Your CashParking Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Go to the CashParking tab, and then select Account Administrator Settings.
 5. From the Account Administrator field, select the Account Administrator you want to delete.
 6. In the Assign Role area, select None.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.