Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding and Editing Text

Website Builder provides common tools for adding and editing your text. Using the text toolbar, you can customize fonts and the way your text is organized.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Current Page menu, select the page that you want to modify.
  5. Click the content block you want to edit, position your cursor where you want, and then enter the text you want to add.
  6. Highlight the text you want to edit, and then use the text toolbar to edit text properties such as font type, font size, font color, text alignment, hyperlinks, and anchors.
  7. To let the text toolbar scroll with the page, click the icon.
  8. To pin the text toolbar in a specific location on your page, click the icon.
  9. To lock the text toolbar in place when scrolling, click the icon.
  10. To accept the changes to your text, click the Save icon.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.