Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding and managing contacts in webmail

Workspace Webmail's address book lets you store your contacts' information, including email addresses, mailing addresses, and phone numbers.

To Add Contacts to Your Address Book

 1. Log in to Workspace Webmail.
 2. From the Address Book menu, select Add Quick Contact.
 3. Enter the contact's information, and then click OK.

To Manage Your Address Book

 1. Log in to Workspace Webmail.
 2. From the Address Book menu, select Contacts.
 3. Select the email address you want to use, and then click one of the following:
  • Edit — Change your contact's information.
  • Delete — Remove the contact from your address book.
  • Email — Compose a new message to the contact's email address.

To import a list of contacts from a CSV file, click Import, click Browse, locate the file on your computer, click Open, and then click Import CSV.

To export your address book, click Export, click Export CSV, and then save the file to your computer.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.