Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding and Managing Online Storage Contacts

When you share files through Online Storage, it uses your Online Storage Contacts to auto-fill the recipients' email addresses.

To Add a Contact to Your Address Book

 1. Log in to Online Storage.
 2. Go to Contacts, and then select New.
 3. In the Create Contact section, complete the following:
  • (Optional) First Name — The contact's first name.
  • (Optional) Last Name — The contact's last name.
  • Email — The contact's email address.
  • (Optional) Nickname — A nickname or display name for the contact.
 4. Click OK.

To Delete a Contact in Your Address Book

 • Log in to Online Storage.
 • Go to Contacts, and then select All.
 • Click Delete next to the the contact you want to remove.
 • Click OK.

  To Edit a Contact in Your Address Book

  1. Log in to Online Storage.
  2. Go to Contacts, and then select All.
  3. Click Edit next to the contact you want to edit, and make any changes.
  4. Click OK.

  Note: If your Online Storage account is associated with a Workspace Webmail account via the Workspace Control Center, then you will see contacts from your Workspace Webmail address book automatically. These Workspace Webmail contacts are not editable in Online Storage.


 • Bài này có hữu ích không?
  Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
  Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
  Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.