Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Attachments to Faxes

When sending faxes through your Fax Thru Email account, you can add attachments to your messages. Your fax can be up to 20MB in size.

To Add an Attachment to a Fax

  1. Click Send Fax.
  2. In the Upload Files to Fax area click Browse, and then locate and open the file from your computer.
  3. To upload another file repeat step 2.
  4. To preview a file, click Preview.
  5. Continue completing the fields.

For more information about sending a fax, see Sending Faxes Using Fax Thru Email.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.