Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Bandwidth to Your Account

Bandwidth is a measurement of the amount of data allowed to pass between a user's website and the rest of the Internet.

In general, if you have a commercial site or a site that generates a lot of traffic, you should consider getting additional bandwidth. If you have a basic, personal site that you have set up for friends and family, you probably do not need to order additional bandwidth.

Note: Accounts with unlimited bandwidth cannot add bandwidth.

To Add More Bandwidth to Your Hosting Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Click Options next to the domain name you want to use.
  4. Go to the Customize tab.
  5. From the Add Bandwidth area, select the amount of Additional Recurring Bandwidth or Prepaid Temporary Bandwidth you want to add to your hosting account.
  6. Click Checkout, and then complete your purchase.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.