Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding CAPTCHA to a Form

You can add a CAPTCHA box to your Website Builder forms to prevent computer-generated spam. A CAPTCHA box displays distorted text that humans can read, but computers cannot. This helps reduce the amount of spam reaching your inbox.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Page menu, select the page that you want to modify.
  5. Select, and then double-click, the form that you want to edit.
  6. From the Insert Field menu select CAPTCHA and click Add.
  7. If necessary, make other changes to your form.
  8. Click OK.

    Note: The CAPTCHA does not display when previewing your site. To see it, publish the site and view it live.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.