Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Columns

You can add multiple columns to your Web pages in Website Builder. Columns are spaces within content blocks where you can add page elements. These include text, images, or apps. You can add or delete columns to create dynamic and unique page layouts.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
  5. Click Popular, and then drag and drop the Columns icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. Mouse over the content block with columns, and then select the number of columns you want.
  7. If you want to change the width of columns, mouse over that content block, click the Column Width icon, and then drag it to the width you want.
  8. To delete all of the columns in a content block, mouse over that content block, and then click the Delete icon. To see the changes online, you must publish your website.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.