Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Custom CSS

If you have experience editing cascading style sheets, you can add custom CSS to your website to change the design conditions of your template. For example, if the template you selected only lets you add template images in a specific area, you can override that setting through custom CSS.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. Click Styles, and then select Custom CSS.
 5. From the CSS File list, select one of the following:
  • Theme — CSS for your website's template.
  • Colors — CSS for your website's color scheme.
 6. From the Read only view of CSS file section, highlight and copy the text you want to edit, and then paste it in the Edit view of CSS file section.
 7. From the Edit view of CSS file section, make your edits to the text.
 8. To apply your custom CSS, select Use Modified CSS, and then click Apply.
 9. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.