Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Adding Domain Aliases to Your cPanel Shared Hosting Account

Using Aliases, cPanel lets you add domains to your hosting account and have them load your primary hosted domain name's website or redirect elsewhere.

Note: cPanel also refers to these as "parked" domains.

To Add Domain Aliases

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. In the Domains section, click Aliases.
  5. Enter the domain you want to use, and then click Add Domain.

If you want to point the domain somewhere other than your primary domain name's document root (public_html), click the gear (Manage Redirection).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.