Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Adding Domain Aliases to Your Plesk Shared Hosting Account

Using Domain Aliases, Plesk lets you add domains to your hosting account that load another hosted domain name's website.

To Add a Domain Alias

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Add New Domain Alias.
 5. Complete the following fields, and then click OK:
  • Domain alias name — Enter the domain name you want to add.
  • for the domain — Select the domain name you want to use.
  • Mail service — This feature is deprecated in our environment.
  • Web service — Select this option.
  • Redirect... — Select this option if you plan for the alias to be permanent.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.