Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Adding Domain Names to Folders in CashParking

After creating domain folders in CashParking, you can move your domain names into the folders. You can add domains to multiple folders.

To Add Domain Names to Folders in CashParking

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click CashParking.
  3. Click Manage.
  4. From the Domains menu, select Standard Domains.
  5. Select the domains that you want to add to a folder.
  6. From the Organize menu, select Copy to Folder.
  7. From the Copy To Folder list, select the folder to which you want to move the selected domains.
  8. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.