Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding eBay

With Website Builder you can add an app that lets you display products from an eBay® store. When visitors click those products, they're directed to the online store where they can buy them.

To Add eBay

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Current Page menu, select the page you want to modify.
  5. Click Apps, and then drag and drop the eBay icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. Go to the Properties tab, and then in the Title field, enter the name you want to display on the eBay app when it opens.
  7. In the eBay store name field, enter the name of the eBay store whose products you want to display.
  8. To see how your products displays once it's live on the Internet, click the Preview tab.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.