Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding files

To back up or share files, upload them to Online Storage. You can upload as many files as your plan's storage space allows, up to 2GB at a time.

  1. Log in to Online Storage.
  2. Select the destination folder from the Folder menu.
  3. Click Add File. Or, click the destination folder, and then drag and drop files from your desktop into the folder.
  4. In the Select Files to Upload window, locate the file you want, and then click Upload. Repeat this step for each file you want to upload.
  5. Click Start Upload.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.