Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Flash Files

With Website Builder, you can add Flash® files to your website to visually enhance it. For example, it lets you display videos created using the Flash format.

To Add Flash Files

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Media, and then drag and drop the Flash icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. To select a file in your account, click Select a Flash File, and then select the file from the list.
 7. To upload a file, click the Browse button, locate and open the file, and then click Upload.
 8. To use a Flash file from another website, select Enter the URL to the Flash File, and then enter the URL where the file resides.
 9. Optional: In the Width and Height fields, enter the dimensions of the file.
 10. Optional: From the Background Color field, click the color picker, and then select a color for the background.
 11. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.