Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding folders

Folders help you organize your files. As you create files, you can click and drag them into folders.

  1. Log in to Online Storage.
  2. Click New Folder.
  3. From the New Folder window in the Choose Parent Folder window, select the existing folder where you want to create the new folder.
  4. In the Folder Options window, enter a Folder name.
  5. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.