Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Form Elements

Website Builder gives you the tools you need to build a form that visitors can complete and submit. You can choose from a form template, build your own custom form, or a combination of both.

After adding a form, you can add form elements to it, such as a drop-down list, a radio button, a calendar selector, or a text box.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Current Page menu, select the page that you want to modify.
 5. Select the content block that contains the form, and then click on the form you want to edit.
 6. Click the gear icon, and then select Edit Form.
 7. From the Insert Field list, select one of the following:
  • Text Box — Adds a text box to the form.
  • Text Area — Adds a text area to the form, which is larger than a text box.
  • Radio Button — Adds a radio button for selecting form options.
  • Check Box — Adds a check box for selecting form options.
  • List — Adds a list to the form.
  • Normal Button — Adds a generic button the form.
  • Submit Button — Adds a submit button to your form.
  • Reset Button — Adds a button that lets the user clear the information entered in the form.
  • Date Selector — Adds a calendar to the form to select dates.
  • Captcha — Adds a captcha code generator to the form.
 8. Click Add.
 9. Enter a label for the new element.
 10. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.