Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding FTP Backup Space to Your Server

You can add FTP Backup space to your server plan as a recurring billing service.

To Add FTP Backup Space to Your Server

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Click Options next to the name of the server you want to use.
  4. Go to the Customize tab.
  5. Select the Backup - FTP option you want.
  6. Click Checkout, and then complete the checkout process.

FTP Backup space is available for Windows and Linux VPS and Dedicated Servers. The installation process is automated and can take up to 30 minutes. No downtime is required.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.