Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Heading Tags

If you are receiving the error "The majority of your pages have heading tag issues" in Search Engine Visibility V1, you may need to edit some of your HTML in Website Builder v6. Adding heading tags helps search engines crawl your site and may improve your rankings.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. From the Design menu, click Page Designer.
  4. If necessary, from the Page list, select the page that contains the block you want to edit.
  5. Move your mouse to the block you want to edit and click. The block displays the Edit Content window.
  6. Select the text you want to edit and select the heading from the drop down in the toolbar.
  7. Click the Save icon.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.