Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Hit Counters

With Website Builder, you can add hit counters to your Web pages. For each time visitors reach a page, a hit displays on its counter.

Note: Hit counters reset each time you publish your website.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Current Page menu, select the page you want to modify.
  5. Click Apps, and then drag and drop the Hit Counter icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. From the Select a hit counter style list, select a style.
  7. In the Enter a starting value field, enter a value.
  8. From the Add Zeroes menu, select the amount of digits you want to display.
  9. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.