Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Hyperlinks

You can add hyperlinks to the blocks of text you display on your InstantPage® website using the Text app. Hyperlinks direct visitors to another URL on the Internet or an email address you specify.

For more information about the Text app, see Adding Text.

Note: You cannot add hyperlinks with mobile devices, such as the Apple® iPad®.

To Add URL Hyperlinks

 1. Log in to your InstantPage account. You can log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
 2. From the Apps tab, go to the My Apps section, and then click the wrench icon next to the Text app where you want to add a hyperlink.
 3. In the Text field, enter the text to use for a hyperlink, and then highlight it with your cursor.
 4. Click Hyperlink.
 5. Select URL, and then enter the URL in the URL field.
 6. Optional: To direct visitors to the URL in a new window, select Open in new window.
 7. Click OK.
 8. Click Save. The URL hyperlink displays in in the Text app.

To Add Email Hyperlinks

 1. Log in to your InstantPage account. You can log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
 2. From the Apps tab, go to the My Apps section, and then click the wrench icon next to the Text app where you want to add a hyperlink.
 3. In the Text field, enter the text to use for a hyperlink, and then highlight it with your cursor.
 4. Click Hyperlink.
 5. Select Email, and then enter the email address in the Email field.
 6. Click OK.
 7. Click Save. The email hyperlink displays in in the Text app.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.