Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding IP Addresses to Your Windows Server (Traditional)

Warning: We have multiple configuration methods for our servers' networking. To make sure you use the correct procedure when configuring additional IPs on your server, please see Add more IP Addresses.

When you receive additional IPs for your server, you have to configure your server to accept requests from them.

Note: We automatically configure additional IP addresses for Virtual Private Servers (VPS).

To Add IP Addresses to Your Dedicated Windows 2003 Server

 1. Log in to Remote Desktop.
 2. Go to Control Panel->Network Connections->Local Area Connection.
 3. Right-click on Properties.
 4. Select Internet Protocol (TCP/IP).
 5. Click Properties.
 6. Click Advanced.
 7. Click Add and add the new IP, with 255.255.255.0 as the subnet mask.

To Add IP Addresses to Your Dedicated Windows 2008 Server

 1. Log in to your server via Remote Desktop.
 2. Open the server's Start menu and select Network.
 3. Double-click on the Network and Sharing Center icon.
 4. Click on the Change Adapter Settings link on the left.
 5. Right click on the icon representing your server's network card and select Properties from the menu that appears.
 6. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and click the Properties button.
 7. Click the Advanced button.
 8. Click the Add button under the IP addresses section of the IP Settings tab.
 9. Enter the IP address and subnet mask 255.255.255.0 and click the Add button.
 10. Click the OK button to close the Advanced TCP/IP Settings window.
 11. Click the OK button to close the Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties window.
 12. Click the Close button to close out of the Local Area Connection Properties window.

Note: IP address allocation is monitored. Attempting to add IP addresses to your server that have not been purchased is a violation of your terms of service agreement and may result in the suspension of your account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.