Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding MapQuest

With Website Builder you can add a MapQuest® app to your Web pages. Simply enter an address to let visitors view a map and get directions to that location.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Current Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Apps, and then drag and drop the MapQuest icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. From the Properties tab, in the Title field, enter a name to display with your map.
 7. In the Address field, enter an address to display on the map. For best results, enter a complete address including city, state and ZIP.
 8. To add another address, click Add New Address.
 9. To delete an address, click the X next to the address you want to remove.
 10. To see how the app looks to visitors, click the Preview tab.
 11. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.