Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding music to my slideshow

Photo Album offers a variety of music tracks to play during your slideshows. You can select from several built-in tracks, and you can upload your own music. When you play or share a slideshow, the music you select plays in the background.

For more information about uploading music, see Manage my music files.

During a video the music fades, but keeps playing in the background. You can control the music by lowering the volume using the volume control or muting it by clicking the volume control icon. The background music returns to regular volume when the video completes and the slideshow rotates to the next picture or video.

To Add Music to a Slideshow

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Photo Album.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click the gallery you want to use for your slideshow.
  5. Click Slideshow.
  6. From the Choose Music menu, select the music track. The track begins playing automatically when your visitors start the slideshow.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.