Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Music to Your Photo Slideshow

Website Builder offers a variety of music tracks to play during your slideshows. You can select from several built-in tracks, and you can upload your own music. When you play or share a slideshow, the music you select plays in the background.

For information about uploading music, see Managing Photo Album Music in Website Builder.

To Add Music to Your Photo Slideshow

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Photos and Videos, select a Gallery and then click Slideshow.
  4. From the Choose Music menu, select the music track.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.