Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding my calendar to my Apple mobile device

It takes just a few easy steps to add Calendar to your Apple® mobile device. Once you do, any events or tasks you add to Calendar sync with the calendar application on your iPhone® or iPad®.

Note: Using CalDAV does not synchronize group Calendars or event/task attachments.

To Add Calendar to Apple Mobile Devices

 1. Tap Settings.
 2. Tap Mail, Contacts, Calendars.
 3. Tap Add Account.
 4. Tap Other.
 5. Go to the Calendars section, and then tap Add CalDAV Account.
 6. Enter the following information:
  • Servercaldav.secureserver.net
  • User Name — The email address associated with Calendar
  • Password — Your Calendar password
  • Description — A title for the account
 7. Tap Next.
 8. Calendar is included in the mobile device.

Note: Your Calendar password might be different than your email password. If you forgot your password, please contact customer support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.