Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Pages to Your Fax Thru Email Account

Note: If you do not have any pages to apply, click the Additional Fax Thru Email Pages Packs hyperlink to purchase more.

To Add Pages

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Fax Thru Email.
  3. Next to the account you want to modify, click Options.
  4. From the Customize tab, select pages credits, and then click Checkout.
  5. Complete the checkout process.
  6. On the My Account page, click Options, again.
  7. From the Customize tab, In the Apply Page Credits section, select your available page credit.
  8. Click Apply.

The pages pack adds to your account. To verify the pages remaining in your account, open your Fax Thru Email account, and go to the History page. You can also view them on the Account Overview panel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.