Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Password Protection

If you want to require your visitors to enter a user name and password before they enter your website, Website Builder lets you add password protection.

You can password protect individual pages with different user names and passwords, use the same user name and password for one or more pages, or choose to disable previously set password protection.

Note: You can password protect any page with the exception of .mobi pages, your Home page, and Flash® introductions.

Adding Password Protection

You can add password protection so visitors must enter user names and passwords to enter your website or view Web pages.

To Add Password Protection

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 3. Go to the Manage menu, and then select Password Protection.
 4. Select one of the following:
  • Do not protect pages — Removes password protection if you added it.
  • Apply a different user name and password for each selected page — Requires visitors to enter specific login credentials for each page of your website.
  • Specify one user name and password for all protected pages — Requires visitors to enter login credentials once before entering your website.
 5. If applicable, select the pages to password protect, and then complete the User Name and Password fields.
 6. Click OK. Password protection is added.

Removing Password Protection

If you no longer want to require visitors to enter user names and passwords to enter your website, you can remove password protection.

To Remove Password Protection

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 3. Go to the Manage menu, and then select Password Protection.
 4. Select Do not protect pages.
 5. Click OK. Password protection is removed.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.