Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Radio Buttons

A form element is part of a form. You must add a form before you can add elements to.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page that you want to modify.
 5. Click the content block that contains the form you want to edit, and then click the form.
 6. Hover your mouse over the gear icon, and then select Edit Form.
 7. From the Insert Field menu, select Radio Button.
 8. In the Label field, enter the text you want to display with the radio button, and then click Add.
 9. To set properties for the radio button, modify the following fields from the Radio Button Properties section:
  • Label — Edits the radio button label.
  • Tooltip — Edits the tooltip that displays when users hover over the radio button on your website.
  • Value — Specifies the information you want to submit when the radio button has been selected. For example, if the label is "Add me to your contact list", the value may be "True", specifying that when the radio button has been selected, the user wants to be added to your contact list.
  • Group — Specifies a group label if you have a group of buttons. For example, if you listed radio buttons where users can select a color, such as pink, green, and blue, you might want to call the group "Color".
  • Selected — Automatically shows the radio button as selected.
  • Move Up — Moves the radio button above the previous item in the form.
  • Move Down — Moves the radio button below the next item in the form.
 10. When finished, click OK.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.