Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Resellers in Parallels Plesk Panel

You can create additional reseller accounts in Parallels Plesk Panel® so that other users can log in and access different administrative tools and manage their websites.

To Add Resellers in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to the Parallels Plesk Panel as administrator.
  2. Click Resellers, and then click Add New Reseller.
  3. Complete the information and click OK.
  4. Your new reseller can now add domains. They access Plesk at the same URL as you, but they use the user name and password you created for them.
  5. To configure reseller permissions, select the reseller you want to modify from the main list, and then click Customize.
  6. Click Permissions, and then set the permissions you want to allow for this client. Typically, clients do not have shell access.
  7. Click Resources to set limits on domains and disk space.
  8. Click Applications to assign which applications should be available to the reseller.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.