Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding rich snippets code to your website

Rich snippets display when search engines return your website in search results. These snippets give potential visitors a small preview of your site's content. For more information, see What Are Rich Snippets?

Adding a Local Business Rich Snippet

To Add a Local Business Rich Snippet:

 1. Go to the Optimize menu and select Create Rich Snippets.
 2. Enter your business information in the text fields, and then click Generate Snippet Code.
 3. Select the HTML code, and then copy it.
 4. Paste the HTML code into your website where you want the address displayed.
 5. Note: After uploading your website, test the code you entered by clicking Google's rich snippets testing tool on the Create Rich Snippets page.

 6. Optional: To email the rich snippet code to your webmaster, go to the Email code section, enter an Email Address and Message, and then click Send.

Adding an Author Rich Snippet

To Add an Author Rich Snippet:

 1. Go to the Optimize menu and select Create Rich Snippets.
 2. Select Authors.
 3. You must have authorship set up on Google Plus® to add the authorship rich snippet. To set up authorship, go to https://plus.google.com/authorship.
 4. Enter your Google+ profile page URL.
 5. Click Generate Snippet Code.
 6. Select the HTML code, and then copy it.
 7. Paste the HTML code into your website where you want the author name displayed.
 8. Note: After uploading your website, test the code you entered by clicking Google's rich snippets testing tool on the Create Rich Snippets page.

 9. Optional: To email the rich snippet code to your webmaster, go to the Email code section, enter an Email Address and Message, and then click Send.

Adding an Event Rich Snippet

To Add an Events Rich Snippet:

 1. Go to the Optimize menu and select Create Rich Snippets.
 2. Select Events.
 3. Enter your Event URL. This is the URL to your event information or announcement. Be sure to include the http:// portion of the URL.
 4. Enter your Event name.
 5. Enter your event Start date.
 6. Enter your event Start time.
 7. Enter the event City.
 8. Select the event State from the list.
 9. Enter Generate Snippet Code.
 10. Select the HTML code, and then copy it.
 11. Paste the HTML code into your website where you want the event displayed.
 12. Note: After uploading your website, test the code you entered by clicking Google's rich snippets testing tool on the Create Rich Snippets page.

 13. Optional: To email the rich snippet code to your webmaster, go to the Email code section, enter an Email Address and Message, and then click Send.

Adding a Video Rich Snippet

To Add a Video Rich Snippet

 1. Go to the Optimize menu and select Create Rich Snippets.
 2. Select Video.
 3. Enter your Video Name.
 4. Enter your Video URL. This is the URL where your video lives. Be sure to include the http:// portion of the URL.
 5. Enter your video Thumbnail Image URL. This is the URL where your thumbnail image lives. Be sure to include the http:// portion of the URL.
 6. Enter a video Description.
 7. Click Generate Snippet Code.
 8. Select the HTML code, and then copy it.
 9. Paste the HTML code into your website where you want the video displayed.

  Note: Replace with the URL for your video. Be sure to include the http:// portion of the URL.


  Video: My Video  This video rules

  Note: After uploading your website, test the code you entered by clicking Google's rich snippets testing tool on the Create Rich Snippets page.

 10. Optional: To email the rich snippet code to your webmaster, go to the Email code section, enter an Email Address and Message, and then click Send.

Note: The rich snippet code must be placed inside the body of your HTML. The HTML element you are adding the rich snippet code to must also be visible on the page.

For more information about HTML, see: What is HTML?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.