Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Sitemaps

You can help ensure that your Web pages are crawled by search engines by adding a sitemap. A sitemap informs search engines that individual pages on your website are new and updated, or available for crawling.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. Click Pages, and then select Add Sitemap.

You must publish your website for your changes to take effect. For more information, see Publishing pages.

Next step

Change Setting Page Properties, how often search engines crawl your website, which pages are more important to crawl, and exclude individual pages from being crawled.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.