Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding social media

Quick Shopping Cart lets you display social media links on your product pages so that customers can share links to your online store. To use this feature, you must first set up an account on the social networks you want to display.

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Setup menu, go to the Business Information section, and then click Store Preferences.
 3. In the Social Media section, select Enable Sharing to let your customers share your online store on social networks.
 4. Select a Share Button Style.
 5. Click Share to select social media services.
  • Select, and sign in to services individually.
  • Click Add This to create a single login to all the apps you choose.
 6. To let your customers follow your online store on Twitter:
  • Select Show Twitter account.
  • In the Twitter username field, enter your Twitter user name.
 7. To save your changes, click OK.
 8. Click Publish. The sharing options display on the product page.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.