Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding/Removing a Number to the Blocked Numbers List

Your Fax Thru Email account allows you to add specific fax numbers to a blocked number list. Faxes sent from a number on your blocked list will be blocked provided the sender uses their fax number as their identity. The blocked number list serves as a filter to help you block spam or other unwanted faxes.

Note: If you have a toll-free number account, you will not be charged for any pages due to correspondence from numbers on your blocked list.

To Add a Number to your Blocked Numbers List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Fax Thru Email.
 3. Click the Blocked Numbers tab.
 4. In the Fax Number field, enter the number you want to add. You must enter a valid phone number, including area code.
 5. Note: You can also block international numbers.

 6. Click Block. The fax number displays in the Blocked Numbers list.
 7. Note: You can also add a number to your Blocked Numbers list in two other locations: 1) Via the Send a Fax page, Recent Faxes section, when you hover over a Received fax, and the user is presented with a block number icon. 2) On the Fax History page, the user can click on the block number icon next to a Received fax number.

To Remove a Number from the Blocked Numbers List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Fax Thru Email.
 3. From the Send a Fax page in the Recent Faxes panel, click View blocked numbers.
 4. Select delete next to the number you want to remove.
You can view all of your blocked numbers from the Send a Fax page in the Recent Faxes panel. Just click View blocked numbers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.