Adobe Muse: How to publish a website

If you created a website using Adobe Creative Cloud (CC) Muse, you can use its built-in upload feature to publish your website to the internet.

 1. From the File menu, select Upload to FTP Host.
 2. Complete the following fields, and then click OK:
  • Domain Name — Enter your domain name.
  • FTP Host — Enter your domain name or server IP address.
  • Host directory — Enter your website's root directory (Web & Classic / cPanel / Plesk). In some cases, you may need to add a slash character ("/") immediately before the directory name, as in "/myDirectory".
  • Login — Enter your FTP username (Web & Classic / cPanel / Plesk).
  • Password — Enter your FTP password (Web & Classic / cPanel / Plesk).

Muse then publishes sites and opens it in your computer's default Web browser.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.