Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Allow or block website access

Website Security firewall can allow or block IP addresses from accessing your site.

 • Whitelist IP Addresses aren't blocked by firewall security rules that restrict access by IP address to WordPress administration panels like administrator or wp-admin.
 • Blacklist IP Addresses blocks all access to your website from the IP address.
Warning: When you add an IP address to your blacklist, everyone visiting from that IP address will be blocked. For example, all web traffic from employees browsing from a large company can come from a single IP address. If you block that IP address, no one at that company can view your website.

Note: It's helpful to clear the cache after allowing or blocking an IP address.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to manage, select Manage.
 3. In the menu bar, select Firewall.
 4. Open Access Control.
  • If you have only one domain, select Settings and then select Access Control.
  • If you have multiple domains, select the gear icon for the domain you want to configure and then select Access Control.
 1. Select Whitelist IP Addresses to allow an address, or select Blacklist IP Addresses to block an IP address.
 2. Type the IP address into the Add new IP… text box, and then select how long you want to allow or block the address.

Note: If you have multiple domains and want to allow or block this IP address for all your domains, select Apply changes to all domains.

 1. Select Whitelist or Blacklist to add the address to the list.

 2. Whitelist IP Addresses Add new IP...

Note: If you have multiple domains protected by Website Security you can quickly allow or block an IP address for a single domain. Follow steps 1 through 3 above, select IP Access Control for the domain and add the IP address.
Whitelist IP Addresses Add new IP...

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.