Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Amended service tax rules for India consumers

As of Dec. 1, 2016, the government of India has amended its Service Tax rules for electronic services to India consumers.

As a result, you will be required to pay a 15 percent service tax on software applications, e-books, music, movies, games, and other downloaded content. This includes GoDaddy products and services.

The tax will be automatically applied to purchases in your checkout cart.

We appreciate your continued loyalty. If you have any questions, please contact us at 040-67607600.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.