Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Analytics Explained: Accepted

What Does "Accepted" Mean In my Email Statistics?

Accepted means the campaign was successfully accepted by the recipients' server. Accepted includes all contacts that received the campaign successfully and may or may not have taken other actions.

If a reader also viewed your email, clicked links in your email, or shared your email, you'll also find the contact in your Engaged stats.

What Is The Difference Between "Accepted" and "Viewed" in email analytics?

Campaigns are tracked using a 1 pixel by 1 pixel image; we call this image a tracking beacon. The tracking beacon is an invisible image in all campaigns that, once downloaded, lets GoDaddy Email Marketing know your contact viewed the email.

Before your reader opens the email and allows images, or clicks a link, we have no way of tracking the recipient behavior. So once your reader downloads the images in your campaign, GoDaddy Email Marketing calls this a "view." If your reader received the campaign successfully, but has not viewed images, or clicked a link, then we call that "accepted."

Related Topics:

More Send Options
Can I Add A Webform to my Campaign?
What Are The Advanced Webform Options?
How Do I Share My Webform?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.