Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Analytics Explained: Viewed

What Does "Viewed" Mean?

In email analytics, the viewed statistic refers to all your contacts that opened your email. If a reader viewed your email, and also clicked a link or shared your email, you'll find the contact in your Engaged stats and as well as your Viewed stats.

How Do You Track Views?

Campaigns are tracked using a 1 pixel by 1 pixel image-we call this a tracking beacon. The tracking beacon is an invisible image in all campaigns that, once downloaded, lets GoDaddy Email Marketing know your contact viewed the email. Before your reader opens the email and allows images, or clicks a link, we have no way of tracking the recipient behavior. So once your reader downloads the images in your campaign, we call this a "view". If your reader received the campaign successfully, but has not viewed images, or clicked a link, then we call that accepted.

Related Topics:

Can I Export My Stats?
Can I View the Stat History For A Single Contact?
Where Do I Find Click Details?
How Can I Increase My Views?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.