Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Android: Cài đặt GoDaddy Investor

Lưu ý: Ứng dụng Nhà đầu tư chỉ khả dụng cho các thành viên GoDaddy Đấu giá .

Cài đặt ứng dụng di động Nhà đầu tư GoDaddy trên thiết bị của bạn thật dễ dàng!

Lưu ý: Nhà đầu tư GoDaddy không được hỗ trợ trên Máy tính bảng Android tại thời điểm này.

  1. Từ thiết bị di động của bạn, chạm vào biểu tượng Cửa hàng Play và tìm kiếm Nhà đầu tư GoDaddy .
  2. Chạm vào biểu tượng rồi chạm vào Cài đặt .
  3. Sau khi ứng dụng được cài đặt, chạm vào Mở để bắt đầu quản lý phiên đấu giá của bạn.
  4. Bước tiếp theo