Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Android: Cài đặt email

Sau khi bạn cài đặt tài khoản Email Office 365, cài đặt tài khoản lên thiết bị Android của bạn bằng cách sử dụng ứng dụng email mặc định của bạn.

Bạn cũng có thể truy cập Email Office 365 qua ứng dụng Microsoft Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ứng dụng Outlook trên Android: Cài đặt email.

Có nhiều phiên bản Android khác nhau. Chúng tôi ghi lại phiên bản cơ sở do Google phát hành, nên thiết bị của bạn có thể có tập hợp các trường hơi khác một chút.

  1. Chạm vào Cài đặt.
  2. Chạm vào Thêm tài khoản.
  3. Chạm vào Exchange ActiveSync.
  4. Nhập địa chỉ emailmật khẩu của bạn. Chạm vào Tiếp theo.
  5. Trong máy chủ Exchange. Nhập vào outlook.office365.com.
  6. Chọn Sử dụng kết nối an toàn (SSL). Chạm vào Tiếp theo.
  7. Chọn cài đặt tài khoản mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  8. Khi được yêu cầu cập nhật bảo mật, chạm vào OK.
  9. Chạm vào Kích hoạt.

Quay lại màn hình trang chủ và mở ứng dụng Email để xem các tin nhắn email của bạn.

Để đảm bảo bạn có thể gửi các thư, hãy viết một email và gửi nó đến cho chính bạn.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.