Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office để đi thẳng đến các tùy chọn và cài đặt tài khoản email của bạn. Bảng điều khiển Email & Office là nơi để thay đổi mật khẩu, tạo bí danh, cài đặt email trên thiết bị và nhiều hơn nữa.

Chủ tài khoản mới

Đây cũng áp dụng nếu bạn có một tài khoản GoDaddy hay truy cập trong vai trò người được ủy quyền.

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập tên người dùng (hoặc mã số khách hàng)mật khẩu GoDaddy của bạn.
  3. Chọn Đăng nhập.

Là chủ nhân tài khoản GoDaddy, bạn cũng có thể truy cập Bảng điều khiển Email & Office của mình từ trang Sản phẩm của tôi khi đã đăng nhập.

Người dùng

Đây cũng áp dụng nếu bạn có một tài khoản email nhưng không có quyền truy cập tài khoản GoDaddy.

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập địa chỉ emailmật khẩu Microsoft 365 của bạn.
  3. Chọn Đăng nhập.

Nếu đã xác thực email của bạn, bạn sẽ có chế độ hiển thị như của người dùng. Để chuyển từ chế độ người dùng sang chế độ chủ tài khoản, vui lòng theo liên kết ở phía cuối bảng điều khiển.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.