Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office để đi thẳng đến các tùy chọn và cài đặt tài khoản email của bạn.

Các bước sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn. Chủ nhân tài khoản email và người dùng email sử dụng thông tin khác nhau khi đăng nhập (người dùng email bao gồm cả quản trị viên mà chủ nhân tài khoản email đã xác định).

Chủ nhân tài khoản email

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập tên người dùng (hoặc mã số khách hàng)mật khẩu GoDaddy của bạn.
  3. Chọn Đăng nhập.

Là chủ nhân tài khoản GoDaddy, bạn cũng có thể truy cập Bảng điều khiển Email & Office của mình từ trang Sản phẩm của tôi khi đã đăng nhập.

Người dùng email

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập địa chỉ emailmật khẩu Microsoft 365 của bạn.
  3. Chọn Đăng nhập.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.