Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Đăng nhập vào Dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel

Đăng nhập vào cPanel cho phép bạn kiểm soát tài khoản lưu trữ của bạn, cho phép bạn tải lên các tập tin, tạo tài khoản email và những việc khác.

 1. Vào http://Tên miền của bạn/cpanel
 2. Nhập nội dung sau, và sau đó nhấp vào Đăng nhập:
  Trường Nội dung cần nhập...
  Tên người dùng Tên người dùng FTP chính của bạn
  Mật khẩu Mật khẩu của người dùng FTP chính của bạn

Bạn có thể sử dụng phương pháp đăng nhập này để cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản lưu trữ của bạn nhưng không cho họ quyền truy cập vào tài khoản khách hàng của bạn.

Bạn cũng có thể truy cập cPanel qua tài khoản khách hàng GoDaddy của bạn.

Truy cập cPanel qua Dịch vu lưu trữ chia sẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.

Chỉ có vậy! Bạn đã ở trong cPanel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.