Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào Office trực tuyến hoặc Outlook trên web

Cách nhanh nhất để truy cập tài khoản email của bạn là đăng nhập trực tuyến bằng Microsoft 365 hoặc Outlook trên web.

  1. Truy cập Outlook trên web hoặc trang đăng nhập Microsoft 365.
  2. Nhập địa chỉ emailmật khẩu Microsoft 365 của bạn. Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây.
  3. Chọn Đăng nhập. Chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu trang các trang đăng nhập này để dễ dàng truy cập từ trình duyệt của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản của mình là Cơ quan hoặc trường học để tiếp tục.

Bạn cũng có thể đăng nhập vào email bằng cách sử dụng tên miền của email. Ví dụ: nếu tên miền của bạn là coolexample.com, trang đăng nhập email tùy chỉnh của bạn sẽ là email.coolexample.com.

Để truy cập trang đăng nhập email của bạn, vui lòng thay coolexample.com bằng tên miền của bạn. Nếu miền của bạn là amysbarkandwines.net, bạn sẽ đăng nhập vào email của mình bằng cách nhập email.amysbarkandwines.net vào trình duyệt (cùng với thông tin đăng nhập Microsoft 365 của bạn).

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.