Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Đăng nhập vào tài khoản email của tôi

Bài viết này là dành riêng cho Email trong không gian làm việc. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn về Office 365.

Sử dụng các bước dưới đây để đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc.

  1. Đi đến tài khoản Webmail trong không gian làm việc của bạn.
  2. Lưu ý: Bạn cũng có thể điều hướng đến email.yourdomain.tld để truy cập tài khoản Webmail trong không gian làm việc (ví dụ: email.coolexample.com).

    Mẹo: Đánh dấu trang đăng nhập email để dễ tìm về sau.

  3. Nhập Địa chỉ emailMật khẩu của bạn.
  4. Nhấp vào Đăng nhập.
    Nhấp vào Đăng nhập

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.