Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của tôi

Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy để mở sản phẩm hoặc quản lý miền và cài đặt tài khoản của bạn.

  1. Từ trang chủ GoDaddy, nhấp vào Đăng nhập (trên thiết bị di động, nhấp vào biểu tượng hình người biểu tượng hình người).
    nhấp vào đăng nhập
  2. Nhấp vào Đăng nhập bên dưới Người dùng đã đăng ký.
    đăng nhập khi là người dùng đã đăng ký
  3. Nhập Tên người dùng hoặc Mã số khách hàngMật khẩu của bạn, rồi nhấp vào Đăng nhập.
    đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập, thay vì thấy mục Đăng nhập, bạn sẽ thấy Tên người dùng của mình. Vui lòng nhấp vào Tên người dùng rồi chọn Sản phẩm của tôi để đi tới tài khoản GoDaddy của bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.