Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Đăng nhập vào webmail


Nếu bạn đăng nhập vào webmail để thêm địa chỉ email khôi phục, chuyển đến Bước 5.

Webmail là cách thức nhanh chóng để truy cập email của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào. Đây là cũng là hình thức thuận tiện để xác nhận địa chỉ email và mật khẩu của bạn là ổn thỏa.

  1. Truy cập vào Webmail. (Chúng tôi khuyến nghị đánh dấu trang đăng nhập này.)
  2. Nhập Tên người dùng (địa chỉ email) và Mật khẩu của bạn. (Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây.)
  3. Chọn Đăng nhập để mở webmail và xem hộp thư đến của bạn.
    Nhấp vào Đăng nhập

Email và mật khẩu của bạn đều ổn thỏa và bạn sẵn sàng thêm email vào điện thoại, máy tính để bàn hay các thiết bị khác của mình.

Thông tin thêm

Nếu đây là lần đầu bạn đăng nhập vào Webmail, hãy chọn Múi giờ rồi chọn Lưu.
Chọn múi giờ và nhấp vào Lưu


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.