Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Đăng nhập vào WordPress

Để sử dụng WordPress, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress. Cho dù cài đặt WordPress thế nào và ở đâu, bạn cũng sử dụng cùng URl để đăng nhập vào.

http://[tên miền WordPress của bạn]/wp-admin

Nhập tên người dùng và mật khẩu bạn đã tạo và nhấp Đăng nhập. Thao tác này sẽ mở Bảng điều khiển WordPress.

Bước Tiếp Theo

Nếu không nhớ thông tin đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.